Selecteer een pagina

‘CO2 neutraal’ is een interessant begrip in deze tijd. Vliegmaatschappijen bieden passagiers mogelijkheden om de CO2 uitstoot van hun vlucht te compenseren. En ook Shell komt met een dergelijke optie voor autobestuurders. De vraag is alleen: Is CO2 neutraal rijden mogelijk in onze moderne maatschappij?

1. Shell gestart met CO2 neutraal rijden

Shell is al 2020 begonnen het aanbieden van compensatiemogelijkheden. Op deze manier kunnen bedrijven CO2 neutraal gaan rijden. Hoe dat eruit ziet? U gebruikt de tankkaart en tankt de brandstof die u nodig heeft.

Tot zover niets nieuws. Maar meldt u zich aan voor de CO2 compensatie, dan worden de tankbeurten geregistreerd. 

Aan de hand van de tankbeurten berekent Shell namelijk hoeveel CO2 u verbruikt. Voor een zelfstandig ondernemer is dit gemakkelijk bij te houden. Maar ook voor ondernemingen met meerdere bedrijfsauto’s is deze compensatieregeling toe te passen.

2. CO2 uitstoot is 80 procent van het ‘well-to-wheel’

Om CO2 neutraal rijden te realiseren moet bekend zijn wat de CO2 uitstoot is. Brandstofgebruik is de grootste bron van uitstoot in het ‘well-to-wheel’ proces.

Het ‘well-to-wheel’ proces staat voor het proces van het winnen van olie naar gebruik, letterlijk van bron tot wiel.

De uitstoot naar aanleiding van de motorverbranding is 80 procent van het gehele proces. Het winnen van olie, het raffineren en de distributie van olie is verantwoordelijk voor de overige 20 procent CO2 uitstoot.

Shell compenseert dus de CO2 uitstoot voortkomend uit het brandstofverbruik.

Brandstofgebruik is de grootste bron van uitstoot in het ‘well-to-wheel’ proces

3. Compensatieprojecten van Shell

CO2 neutraal rijden houdt in dat hetgeen u verbruikt ook wordt teruggegeven aan onze planeet. Shell werkt daarom met compensatieprojecten.

Zo wordt het geld, dat u als onderneming betaalt voor de compensatie, gebruikt om een bedreigd bosgebied in Kenia te beschermen. De dieren levend in dat gebied behouden zo hun veilige leefomgeving.

Andere compensatieprojecten bestaan uit het financieren van studiefaciliteiten, zoals scholen en studiebeurzen en het verbeteren van de drinkwatervoorzieningen.

3.1 CO2 compensatie of niet?

Als we kritisch kijken naar deze projecten is de vraag alleen of dit wordt bedoeld met CO2 neutraal rijden. U compenseert namelijk de CO2 die u uitstoot door het autorijden met het financieren van bijvoorbeeld een klaslokaal. Daarmee wordt de CO2 uitstoot uiteraard niet gecompenseerd.

Maar laten we wel zijn: het helpen van andere mensen is altijd een goed ding en dat moeten we blijven doen.

3.2 CO2 neutraal vliegen door bomen te planten

Vliegmaatschappijen planten bomen voor passagiers die dat willen. Op deze manier wordt de CO2 gecompenseerd met de planeet. Bomen nemen namelijk weer CO2 op.

Hierbij kunt u zich afvragen of dit het uitstoten van CO2 rechtvaardigt. In plaats van grondige veranderingen in het vliegnetwerk, wordt gekozen voor een compensatieregeling waarbij u een beter gevoel bij vliegen krijgt.

Is het voorkomen van CO2 uitstoot niet beter dan compenseren?

4. Elektrische auto CO2 neutraal: geen uitstoot en geen compensatie

Het internationale wagenpark maakt wel een verandering met impact door. De elektrische auto compenseert de CO2 uitstoot niet, maar voorkomt het.

In zekere zin rijdt ook de elektrische auto CO2 neutraal, namelijk met 0 uitstoot en dus 0 compensatie. Het is beter om niet uit te stoten dan dat u de uitstoot moet compenseren.

De elektrische auto compenseert de CO2 uitstoot niet, maar voorkomt het.

5. Compensatieregeling is geen vrijbrief

De initiatieven van de oliegigant zijn goed. Shell kijkt niet alleen naar de eigen business met bijbehorende omzet. De blik is ook gericht op de wereld met al zijn tekortkomingen.

Maar CO2 neutraal rijden en de compensatieregeling moeten geen stimulans zijn om nog meer uit te gaan stoten om vervolgens de troep zelf weer te gaan opruimen.