Selecteer een pagina

Beroepskosten aftrekken voor de belasting is iets dat elke ondernemer doet. Het is ook toegestaan. Toch moet u hier voorzichtig mee omgaan. U kunt niet alle kosten als aftrekpost zien. Daar wordt nog wel eens licht over gedaan, maar de fiscus keurt niet alles goed.

 

Ondernemers moeten een deel van de winst afdragen aan de belasting. Voordat de belasting wordt berekend, is het toegestaan om beroepskosten in te brengen. Deze kosten worden afgetrokken van de winst.

Maar hoe werkt zoiets? En welke beroepskosten zijn aftrekbaar? In dit artikel leggen we uit hoe het precies zit.

 

1. Directe en indirecte beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die u als zelfstandig ondernemer maakt om winst te genereren. Een investering gaat voor de baat uit. Maar ook nadat u winst hebt gemaakt, zijn er kosten.

Deze kosten kunnen we globaal opdelen in directe en indirecte beroepskosten. Zowel directe als indirecte kosten mag u indienen. De fiscus zal vervolgens berekenen hoeveel korting u op de belasting krijgt.

 

1.1 Directe kosten

Directe kosten zijn de kosten die direct gelinkt zijn aan het product waarmee u winst maakt. Voor iemand die kleding maakt en verkoopt, valt de inkoop van stoffen en garens onder directe kosten.

Ook de aanschaf van een naaimachine hoort bij directe kosten. 

Een ander voorbeeld uit de dienstverlening zijn de brandstofkosten voor een koerier of transportbedrijf. Het heeft een directe verbinding met uw dienstverlening.

 

1.2 Indirecte kosten

De indirecte beroepskosten zijn de kosten die niet direct invloed hebben op de verkoop van een product. Zo zal de kledingmaker cursussen volgen om zichzelf te verbeteren en beurzen bezoeken om nieuwe contacten te maken.

Daarnaast zal de ondernemer zijn bedrijf onder de aandacht willen brengen en zet daarvoor een online of offline campagne in. Dit zijn ook indirecte kosten.

 

2. Niet alle beroepskosten zijn volledig aftrekbaar

Welke kosten vallen wel en welke niet onder beroepskosten? Er wordt nog weleens licht gedacht over het begrip ‘beroepskosten’.

Een vakantie aan de Costa del Sol om uit te rusten van een jaar hard werken en op te laden voor een nieuw seizoen, is dat een kostenpost gerelateerd aan de onderneming?

De regel is dat beroepskosten gerelateerd zijn aan de onderneming. Daarbij maakt de fiscus onderscheid tussen kosten die volledig aftrekbaar zijn en kosten die slechts gedeeltelijk meetellen.

Brandstofkosten zijn hiervan een voorbeeld. Deze zijn in België voor maximaal 50% aftrekbaar. Kosten voor verzekeringen en een boekhouder zijn voorbeelden die wel volledig afgetrokken worden van de belasting.

 

De fiscus maakt onderscheid tussen kosten die volledig aftrekbaar zijn en kosten die slechts gedeeltelijk meetellen.

 

3. Auto van de zaak; deels privé en deels zakelijk

Beroepskosten dienen ter ondersteuning van de onderneming. Maar hoe zit dat dan met aankopen die deels voor de onderneming, maar ook deels privé gebruikt worden?

In dit geval hebben we het over gemengde kosten. Een deel van de kosten kan worden afgetrokken van de omzet van de onderneming. Een ander deel zal gelden als een privé-investering.

Voorbeelden van gemengde kosten zijn een auto of een huis, waarbij een deel van het huis als kantoor- of praktijkruimte wordt gebruikt.

 

4. Afschrijvingen op beroepskosten

Niet alle grote investeringen kunt u direct helemaal indienen. De aankoop van een auto of machine zijn bedoeld voor de lange termijn. Deze producten moeten meerdere jaren meegaan.

De fiscus heeft hier iets voor bedacht: afschrijvingen. Dit betekent dat u bepaalde beroepskosten spreid over een aantal jaar. Het aantal jaren verschilt per product.

Neem bijvoorbeeld een nieuwe auto voor de zaak. Een nieuwe auto kunt u in vijf jaar afschrijven. Voor een auto met een waarde van 20.000 euro schrijft u dus 4.000 euro per jaar af.

Deze 4.000 euro dient u ieder jaar in bij de fiscus. Deze kosten worden afgetrokken van de belasting.

Zoals eerder aangegeven moet u wel eerst bepalen of de auto alleen voor zakelijk gebruik wordt ingezet of dat de aankoop valt onder de gemengde kosten.

 

5. Boekhouder

Een boekhouder weet van iedere kostenpost precies hoe het zit. Het is dan ook niet onverstandig om een boekhouder in de hand te nemen. Deze kan u precies vertellen hoe het met de beroepskosten zit en welke u volledig of deels kunt aftrekken van de winst.

Daarnaast ontwikkelt de wereld van online boekhoudprogramma’s zich snel. Een boekhoudprogramma kan u helpen bij het aangeven van beroepskosten wanneer u belastingaangifte gaat doen.