Selecteer een pagina

De wetgeving omtrent de rechtsvorm van een onderneming is veranderd. Vorig jaar in mei trad deze verandering officieel in werking. Per 1 januari 2020 is de wetgeving dwingend geworden. Dat betekent dat ondernemingen serieus mee moeten gaan met de nieuwe regels.

 

 

 

1. Nieuwe wetboek voor ondernemingen

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking. In dit nieuwe wetboek staan regels over aansprakelijkheid en vennootschapsvormen. Voor nieuwe ondernemingen geldt dat zij zich aan deze nieuwe regels moeten houden.

Bestaande ondernemingen kregen de tijd om zich aan te passen aan deze regels. Want hoewel er het één en ander is veranderd met betrekking tot de rechtsvorm van ondernemingen, kunnen bedrijven dit vaak moeilijk van het ene op het andere moment doorvoeren.

 

2. Nieuwe aanduiding voor rechtsvorm

In het nieuwe wetboek staan onder andere veranderingen over het duiden van de verschillende rechtsvormen. Afkortingen voor besloten, commanditaire en coöperatieve vennootschappen zijn veranderd. En ondernemingen dienen deze veranderingen door te voeren in de bedrijfsvoering.

 

In het nieuwe wetboek staan veranderingen over het duiden van de afkortingen van de rechtsvormen.

 

2.1 Rechtsvorm bvba bestaat niet meer

Voorheen was bvba een veel geziene rechtsvorm voor ondernemingen. Deze afkorting bestaat officieel niet meer. Deze afkorting is door de overheid aangepast. Vanaf 2020 is bv de juiste afkorting voor een besloten vennootschap.

 

2.2 Ook coöperatieve vennootschap krijgt nieuwe afkorting

Een zelfde soort verandering treedt op bij coöperatieve vennootschappen. Deze rechtsvorm was herkenbaar aan de afkorting cvba op de facturen en brieven. Vanaf 2020 bestaat ook deze afkorting niet meer en wordt een coöperatieve vennootschap aangeduid met cv.

 

2.3 Naamloze vennootschap houdt zijn afkorting

Naast deze twee veranderingen heeft de nieuwe wetgeving ook gevolgen voor een vennootschap onder firma en voor een commanditaire vennootschap. Eerstgenoemde dient de afkorting vof te gebruiken in plaats van v.o.f. wat gebruikelijk was tot vorig jaar.

De rechtsvorm commanditaire vennootschap is anno 2020 te herkennen aan de afkorting commV. Voorheen werd deze rechtsvorm als comm. V. aangeduid.

Voor de naamloze vennootschap veranderd er niets in de afkorting. Deze blijft zoals die was, namelijk, nv.

 

3. Gevolg van de nieuwe bepalingen

Vennootschappen zijn door de Belgische overheid verplicht om alle documenten van de naam en rechtsvorm te voorzien. Zo dient een naamloze vennootschap zowel de naam als de rechtsvorm ‘nv’ te vermelden. En voor een besloten vennootschap geldt hetzelfde, dus naam en ‘bv’ (voorheen ‘bvba’).

Probleem met de nieuwe afkortingen is dat ondernemingen hun huidige briefpapier in de container konden gooien. De verkeerde afkorting van de rechtsvorm stond namelijk vermeld op dit papier. Om dit te voorkomen heeft de overheid een overgangsperiode ingeluid.

Inmiddels wordt geadviseerd om de juiste afkorting van de rechtsvorm te gebruiken op alle documenten. Sinds mei hebben bestaande vennootschappen ruim de tijd gehad om het briefpapier op te gebruiken en nieuw papier, met de nieuwe vermelding te bestellen.

 

Vennootschappen zijn door de Belgische overheid verplicht om alle documenten van de naam en rechtsvorm te voorzien.

 

4. Geen boetes voor briefpapier met oude rechtsvorm

Goed om te weten is dat er geen sancties staan op het langer doorvoeren van de oude benaming. Heeft u dus nog briefpapier liggen met de oude vermelding van de vennootschap erop, dan kunt u deze nog steeds gebruiken.

Om discussie en problemen te voorkomen is het wel aan te raden om binnen afzienbare tijd over te gaan. Daarnaast straalt dat ook professionaliteit en betrouwbaarheid uit naar de klant.