Selecteer een pagina

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: Toseeyou Media in Nederland
  • Gebruik: alle denkbare handelingen;
  • Gebruiker: U, de bezoeker van website tankkaart-aanvragen.nl
  • De content: alle aanwezige inhoud op deze website

 

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site tankkaart-aanvragen.nl. Door gebruik te maken van de site accepteert u deze disclaimer.

  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde op deze website.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen door koppelingen en/of links van derden;
  • Beslissingen, die door bezoekers worden genomen op basis van de informatie op deze site, zijn geheel voor eigen rekening en risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze site is verkregen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Nadere informatie

Indien u een fout of een andere onvolkomenheid ontdekt, of heeft vragen, dan worden wij daarvan graag op de hoogte gesteld via ons contact formulier.